ZŠ a MŠDražovice

O nás

Základní škola a Mateřská škola Dražovice je malotřídní škola s 1. – 5. ročníkem, mateřskou školou, oddělením školní družiny a školní jídelnou. Kapacita základní školy je 80 žáků, mateřské školy 48 dětí a školní jídelny 128 strávníků.

Budova základní školy v minulosti prošla rozsáhlou rekonstrukcí, v posledních letech došlo k modernizaci a vybavení učeben IT technikou, pomůckami i nábytkem. Na školním pozemku se postavila venkovní učebna s dílnami, v roce 2022 moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, postupně budujeme prvky environmentální zahrady. V roce 2023 nás čeká realizace projektu Půdní vestavby (2 třídy - počítačová a polytechnická včetně zázemí).

Jsme školou rodinného typu s malým počtem žáků a přátelským prostředím umožňujícím individuální přístup a respektování specifických potřeb každého žáka. Přátelské a bezpečné klima školy a spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležité.

Žáci naší školy se již od 1. třídy učí angličtinu, od 4. ročníku informatiku, s pomocí učitele pracují na zdravém rozvoji celé své osobnosti. Ve škole probíhá inkluzivní vzdělávání s možností vzdělání pro každého žáka. Naším cílem je kvalitní výuka s využitím moderních metod a forem výuky a široká nabídka kroužků a mimoškolních aktivit pro žáky.

Žáci mají možnost navštěvovat kroužky - počítačový, dramatický, deskové hry, gymnastiku, náboženství a další. Ve spolupráci s Majákem Vyškov probíhá kroužek Angličtina hrou, ve spolupráci se ZUŠ Bučovice hra na hudební nástroje. Kroužek sportovních her nabízíme z projektu Trenéři do škol. V rámci projektu MŠMT Doučování učitelé školy pravidelné doučují žáky, kteří potřebují učivo více procvičit. V jarních měsících jezdí žáci všech ročníků na lekce plavání. Pro předškoláky připravujeme lekce Hrajeme si na školáky.

V průběhu roku naše škola organizuje mnoho školních i mimoškolních aktivit, společné akce školy a školky přirozeně podporují spolupráci a sociální rozvoj dětí všech věkových skupin.

Našim cílem je budování moderní školy. Škola je vybavena digitálními zařízeními – interaktivními panely ve třídách, notebooky pro učitele, počítači, tablety a robotickými pomůckami pro žáky, to vše z projektů v rámci digitalizace školství a z peněz od zřizovatele, který nás v rozvoji podporuje.