Pěšky do školy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Olympiáda 5. ročníků

Zahájení školního roku 2022/2023

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Myslivost

1 | 2 | 3 | 4 >>

Žákovský ples

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Olympijský běh

1 | 2 | 3 | 4 >>

Školní výlet - Zoo Lešná

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Cvičení CO

Kroužek - Angličtina s papouškem

1 | 2 | 3 >>

VIDEA - Kroužek angličtiny

youtu.be/Xdlvd22ueN8

youtu.be/MvaAleQuq_Q

První pomoc

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sběr papíru

Škola venku

1 | 2 | 3 | 4 >>

Dramatický kroužek

Čtení v MŠ

Den dětí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Duhový týden

1 | 2 | 3 >>

Koš plný ovoce a zeleniny

Plavání

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přírodověda - okénko do hodiny

1 | 2 | 3 >>

Veselé keramické dílničky pro maminky s dětmi i babičky

Den matek

Bezpečný internet - přednáška

Přednáška - Hasiči

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vystoupení u pomníčku

Zubní prevence

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dopravní hřiště

1 | 2 | 3 >>

Velikonoční dílničky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zápis do 1. třídy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ukliďme Česko ZŠ a MŠ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hrajeme si na školáky - závěrečná hodina

Dravci a sovy

1 | 2 | 3 | 4 >>

Matematický klokan 2022

Pasování na čtenáře