Angličtina v MŠ od října 2019

 
  • V RÁMCI ŠVP probíhá zpravidla od poloviny října pravidelně 2 x týdně ve třídě ŠIKULŮ.
  • Angličtinka probíhá formou her, písní, říkadel.
  • Zapojují se všechny děti.
  • Témata v AJ jsou volena s ohledem na věk dětí: zvířata, barvy, ovoce
  • Plánované činnosti jsou rozloženy do 20 - 30 minut.
  • Střídají se klidové a aktivní činnosti.

1. + 2. hodina 

 
  • hello, sit down, stand up, turn aroud
  • What is your name? My name is ...
  • colours