ZŠ a MŠDražovice

O nás

Kapacita školní kuchyně je 128 obědů. V letošním školním roce 2022/ 2023 se ve školní jídelně stravuje 48 dětí z MŠ, žáci ZŠ a zaměstnanci školy.

Stravování v MŠ je celodenní, podle zásad zdravé výživy. Dětem je během dne poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Nepoužíváme glutamáty a dochucovadla. Po celý den je také zajišťován dostatečný pitný režim.

Provoz školní jídelny se řídí zákonem 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování. Školní stravování se dále řídí výživovými normami, vybraným normativem na stravné a spotřebním košem.

Děti MŠ odebírají polodenní nebo celodenní stravu.

Žáci ZŠ odebírají přesnídávku a oběd.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ odebírají oběd.

Organizace provozu:

Výdej přesnídávek MŠ:  8:45 – 9:15

Výdej obědů MŠ:  11:40 – 12:30

Výdej svačiny MŠ: 14:10 – 14:30

Výdej přesnídávky ZŠ:  9:40 – 9:55

Výdej obědů pro ZŠ: 11:30 – 13:00

Pro zaměstnance – závodní stravování – společně s dětmi

Ceny stravného:

MŠ  3 – 5 let                                                                     MŠ 5 – 6 let /děti s povinnou školní docházkou/

       polodenní stravné 36,-Kč                                                  polodenní stravné   36,- Kč

       celodenní stravné   45,-  Kč                                               celodenní stravné  45,- Kč                                                                                                                 

                        (přesnídávka 11,-Kč, oběd 25,-Kč, svačina 9,-Kč) 

MŠ 7 let          polodenní stravné  41-Kč

                      celodenní stravné  50,-Kč

                       (přesnídávka 12,-Kč, oběd 29,-Kč, svačina 9,-Kč)

/Podle nařízení vlády ČR a zákona 561/2004 a vyhlášky  107/2008 Sb.: děti, které dovrší ve školním roce 7 let, platí za stravu více dle výživových norem a finančních limitů na nákup potravin. Tím jsou zařazeny do skupiny 7 – 10 let/

Od 1 . 4. 2023 navýšení cen přesnídávek u ZŠ na 18,- Kč

ZŠ    7 – 10 let:     přesnídávka  18,-Kč ,  oběd  29,-Kč

ZŠ   11 – 14 let:    přesnídávka   18,-Kč,   oběd 31,-Kč

Strávníci jsou zařazováni do věkových kategorií podle data narození (vyhláška 107/2005 Sb.)

Věkem žáka se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu školního roku (období školního roku se počítá od 1. 9. do 31.8)

Platba za stravné a školné se uskutečňuje přes účet zálohovými platbami a to vždy nejpozději do 10. daného měsíce.

Číslo účtu je 115-2144820277/100      / přeplatky se vrací ve vyúčtování k 31.12 a 31.7/

Na každý školní rok je strávník povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování.

Děti z MŠ budou přihlášeny na stravování automaticky na základě přihlášky do MŠ.

Odevzdáním přihlášky je strávník závažně přihlášen k odběru stravy po celý daný školní rok.

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

Pro školní rok 2022/23 je výše školného stanoveno na 400,-Kč

Školné se hradí společně se stravným. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné nehradí.

Jídelna

Rychlý kontakt

Základní škola
Dražovice 121
683 01 Rousínov
Tel.: +420 517 377 214
Mob.: +420 603 802 340
+420 721 599 595
e-mail:
ZS.Drazovice@seznam.cz
IČO: 75024195
Mateřská škola
Dražovice 255, 683 01 Rousínov
Mob.: +420 734 579 510
Tel.: +420 517 377 217
e-mail: skolickadrazovice@sez
nam.cz

Počasí

dnes, středa 22. 3. 2023
skoro jasno 18 °C 8 °C
čtvrtek 23. 3. zataženo 19/9 °C
pátek 24. 3. oblačno 20/11 °C
sobota 25. 3. jasno 20/10 °C