ZŠ a MŠDražovice

Odhlašování stravy

V případě náhlé nepředvídané nepřítomnosti dítěte, žáka (např. nemoc, úraz) může zákonný zástupce dítěte, žáka omluvit ten den do 7:00 hod. osobně, telefonicky, formou SMS na č. MŠ 734 579 510 (pro děti MŠ), kuchyně tel. č. 734 579 511 nebo na e-mailovou adresu zsmsdrazovicejidelna@seznam.cz

V době nemoci nebo jiné nepřítomnosti není možné odebírat obědy. V případě náhlé nepřítomnosti ( nemoci) je možné si první den neodhlášené jídlo vyzvednout do jídlonosiče ve školní kuchyni v době od  11:30 – 12:30 hod. 

Toto jídlo je určené k okamžité spotřebě, tzn. že z hlediska zdravotního je nutné ho spotřebovat do 4 hodin od dokončení tepelné úpravy tj. do 15.00hod.

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu, školní jídelna neposkytuje finanční náhradu.

V případě dotazů a nejasností se obracejte na vedoucí stravování paní 

Marcelu Pospíšilovou tel č. 734 579 511.