Informace k provozu škol od 24. května 2021

  1. Mateřská škola - otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování a v běžném režimu, povolen zpěv
  2. Základní škola
  • výuka dle běžného rozvrhu v plném rozsahu
  • umožněna výuka TV
  • školní družina pro všechny přihlášené žáky
  • povinné testování beze změny 1x týdně (v pondělí)
  • povinnost roušek ve vnitřních prostorách zůstává (venku je možné bez roušek při dodržení odstupu 2 m)

priloha_908940908_0_Informace pro školy a školský zařízení 24.5_final (2).pdf (304358)

priloha_910256342_0_Dodatečné informace pro školy a školská zařízení 24.5.2021 (2).pdf (206229)

priloha_911188453_0_Informace pro školy od 31. 5_final (1).pdf (243896)

V Dražovicích 24. 5. 2021

Mgr. Jana Adamcová

ředitelka školy



Aktuálně ze ZŠ

Žákovský ples - VIDEA

29.06.2021 09:00

—————


Aktuálně z MŠ

Zápis do MŠ

07.04.2021 09:57
V době od 3. 5. - 6. 5. 2021 přijímací řízení do MŠ Dražovice.

—————

Školné v době uzavření MŠ

08.03.2021 11:48
V době uzavření MŠ bude platba za školné krácena, zaplacena bude poměrná část. Vše sdělíme při znovuotevření MŠ.

—————

Aktuální informace v záložce Mateřská škola

23.02.2021 14:12
Edukativně stimulační skupinky - termín začátku se přesouvá na neurčito. 

—————