Akce plánované na školní rok 2020/2021

I. pololetí

Měsíc

Kdy

Akce

Září

9.9.

10.9.

 

16.9.

18.9.

Třídní schůzky – 3.,4.roč.

Třídní schůzky – 5.roč.

Třídní schůzky 1. roč.

Olympijský běh

Den jazyků

Říjen

1.10.

2.10.

 

13.10.

15.10.

30.10.

Třídní schůzky – 2.roč.

Pojízdné planetárium

 

Drakiáda ZŠ+MŠ

Divadlo MŠ + 1. ročník

Halloween- Den kouzel

Listopad

 

 

10.11.

26.11.

 

Pohádková hudební soutěž

Edukativní skupinky v MŠ – 10 lekcí

Třídní schůzky

Prosinec

 4.12.

 

 

 

 

 

14.-18.12.

 

Mikulášská nadílka 

Vánoce obec –rozsvěcování stromku

Vánoční pečení perníčků -družina

Vánoční dílny v Bučovicích na zámku 1.,2.tř.

Vánoční beseda o knize Vyš. knihovna 3.,4.tř

MŠ vánoční vystoupení

Andílek pro naše babičky a dědečky ZŠ + MŠ

Vánoční dílničky s rodiči 16 – 18 hod.

Leden

leden

Zimní radovánky

Čtení dětem v MŠ

 

Plán akcí na II. pololetí 

Měsíc

Kdy

Akce

Únor

 

19.2.

Zdravá pětka ZŠ + MŠ

Třídní Karneval ZŠ

Březen

měsíc knihy

19.3.

 

 

Plavání – dle situace

Čtení v křesle

Celoškolní kolo pěvecké soutěže „Zazpívej slavíčku“ 

Den otevřených dveří v ZŠ: Hrajeme si na školáky

Velikonoční dílničky - dle situace

Duben

měsíc prevence

1.-4.3.

13. -

15.4.

 

 

 

22.4.

6.-16.4.

 

 

Třídní schůzky - online

Dny prevence ZŠ + MŠ

          Přednáška zdravověda

          Přednáška policie ČR

          Přednáška hasiči

Dopravní hřiště 1. lekce (4.,5.ročník)

Den Země: Pečujeme o naši obec

Zápis do 1. třídy

Výročí osvobození – vystou.žáků- dle situace

Jarní pozdrav pro babičky a dědečky ZŠ+MŠ

Květen

 5.5.

  7.5.

3.-6.5.

12.5.

17.4.

22.5.

27.5.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Den matek

Zápis do MŠ

Brno - Lipka - Projektový den

Výukový program Zoo Vyškov - Projektový den

Projekt pro 1. ročník - Veselé zoubky

Třídní schůzky

Červen

 1.6.

 2.6.

 3.6.

 

 

28.6.

29.6.

 

září

Den dětí-škola

Focení

Výukový program Zoo Vyškov - Projektový den

Vojáci – kasárna Bučovice-dle situace

Školní výlet – turistika do přírody

Den mazlíčků

Žákovský ples ZŠ + MŠ

Sportovní dopoledne – soutěže

Olympijský běh