Akce plánované na školní rok 2021/2022

I. pololetí

Měsíc

Kdy

Akce

Září

8.9.

9.9.

24.9.

30.9.

Olympijský běh

Třídní schůzky - společné ve třídách

Den jazyků

Divadlo Kocour modroočko - 1.,2. ročník

Říjen

15.10.

18.10.

19.10.

20.10.

26.10.

Divadlo MŠ + 1.,2. ročník

Knihovna Bučovice - 3. a 4. ročník

Knihovna Bučovice - 1. a 2. ročník

Drakiáda ZŠ+MŠ

Halloween- Den kouzel

Listopad

3.11.

11.11.

24.11.

25.11.

28.11.

Divadlo Radost - Pipi dlouhá punčocha

Přednáška Policie - ZRUŠENO

Přednáškový program "Život se psem"

Třídní schůzky - individuální

Rozsvěcování stromku - obec

Prosinec

 9.12.

 

 

 

13.-17.12.

Mikulášská nadílka - kejkle

Vánoční pečení perníčků -družina

Vánoční dílny v Bučovicích na zámku 1.,2.tř.

Vánoční beseda o knize Vyš. knihovna 3.,4.tř

Andílek pro naše babičky a dědečky ZŠ + MŠ

Leden

leden

     Zimní radovánky

 

Plán akcí na II. pololetí 

Měsíc

Kdy

Akce

Únor

 

17.2.

18.2.

Zdravá pětka ZŠ + MŠ

Třídní schůzky

Třídní Karneval ZŠ

Březen

měsíc knihy

 

 

 

18.3.

29.3.

Plavání – dle situace

Čtení v křesle

Celoškolní kolo pěvecké soutěže „Zazpívej slavíčku“ 

Den otevřených dveří v ZŠ: Hrajeme si na školáky

Dravci a sovy

Duben

měsíc prevence

12.4.

 

 

 

 

 

 

14.4.

 

 

Velikonoční dílničky - dle situace

Dny prevence ZŠ + MŠ

          Přednáška zdravověda

          Přednáška policie ČR

          Přednáška hasiči

Dopravní hřiště 1. lekce (4.ročník)

Den Země: Pečujeme o naši obec

Zápis do 1. třídy

Výročí osvobození – vystou.žáků- dle situace

Jarní pozdrav pro babičky a dědečky ZŠ+MŠ

Květen

 

 

 

 

 

 

12.5.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Den matek

Focení

Dopravní hřiště 2. lekce (4.ročník)

Výukový program Zoo Vyškov - Projektový den

Projekt pro 1. ročník - Veselé zoubky

Třídní schůzky

Červen

 1.6.

 3.6.

 

 

27.6.

28.6.

29.6.

Den dětí-škola

Výukový program Zoo Vyškov - Projektový den

Vojáci – kasárna Bučovice-dle situace

Školní výlet 

Den mazlíčků

Žákovský ples ZŠ + MŠ

Sportovní dopoledne – soutěže