Základní škola a Mateřská škola Dražovice, okres Vyškov,

příspěvková organizace

Dražovice 121, 683 01 Dražovice

 

Plán akcí na I. pololetí školní rok: 2018/2019

Měsíc

Kdy

Akce

Září

19. 9. 

20. 9.

25. 9.

POKOS – beseda s vojáky (mezi 9 – 10 hod.) Drakiáda - 15:30 fotb. hřiště (společně s MŠ)

Kouzelník – 1. ročník v MŠ

Říjen

20. 10.

25. 10.

17.10.

 

Besídka pro seniory

Halloween (Den kouzel) jen ve třídách dopo.

Canisterapie

 

Listopad

2. 11.

7.11.

 

Uspávání broučků

Enkaustika 7:30 hod

 

Prosinec

5. 12.

9. 12.

3.,4. 12.

13.12.

18. 12. 

Mikulášská nadílka

Rozsvícení vánočního stromečku

Vánoční pečení

Vánoční dílničky s rodiči 16 – 18 hod.

Vánoční dílničky Bučovice

Leden

 

 

 

8. 1. 

15.1. 

Zdravá pětka

Zimní radovánky

Edukativní skupinky v ZŠ – 10 lekcí

Třídní schůzky

skupina Emongo

Další plánované akce:

 

Základní škola a Mateřská škola Dražovice, okres Vyškov,

příspěvková organizace

Dražovice 121, 683 01 Dražovice

 

Plán akcí na II. pololetí školní rok: 2018/2019

Měsíc

Kdy

Akce

Únor

21. 2.

19.2.

Vystoupení ZUŠ v 10 h

MARBO – hudební program – 10:00 + MŠ v tělocvičně

Březen

22.3.

27.3. 

 

p. Gála výchovný koncert  (2000,-Kč)

Zážitkový stan – pojízdné planetárium

Březen – měsíc knihy

Duben

2. 4. 

5. 4.

9. 4. 

11.4. 

16. 4.

23. 4.

26.4.

 

Třídní schůzky

Probouzení broučků- s MŠ

přednáška zdravověda- p. Adamcová

Zápis do 1. třídy

Velikonoční dílničky

Den Země

Výročí osvobození - vystoupení žáků

 

Květen

 

3. 5. 

10.5.

9.5.

17.5.

28.5.

30.5.

 

Okresní soutěž ve vybíjené (5. ročník)

Svíčkárna Olomouc (jako proj. den) ke dni matek

Zápis do MŠ

Návštěva školy Bučovice (5. ročník)

Focení

Den dětí - zmrzlina

Červen

6. 6.

14.6.

18. 6.

19. 6.

21. 6.

21.6. 

25. 6.

26.6. 

27. 6.

 

Laser game brno - 5. ročník

Vojáci - kasárna Bučovice - projektový den

Školní výlet do Lednice

Olympijský běh – dopoledne na hřišti

Den myslivosti

Rozlučkový večírek

Den mazlíčků

Olympijský kvíz

Turnaj ve vybíjené