Základní škola a Mateřská škola Dražovice, okres Vyškov,

příspěvková organizace

Dražovice 121, 683 01 Dražovice

 

Plán akcí na I. pololetí školní rok: 2019/2020

Měsíc

Kdy

Akce

Září

19.9.

 

24.9.

26.9.

27.9

Třídní schůzky + volba do Školské rady

Drakiáda - 15:30 fotb. hřiště (spol. s MŠ)

Den jazyků

Evr. šk. sportovní den

Říjen

16.10.

Přednáškový program "Život se psem" 

Listopad

1.11.

5.11.

9.11.

13.11.

18.11.

28.11.

Halloween (Den kouzel)

Edukativní skupinky v ZŠ

Beseda pro seniory 

Den laskavosti ZŠ + MŠ

Divadlo Radost - Krkono. pohádky

Třídní schůzky

Prosinec

4.12.

5.12.

8.12.

družina

12.12.

12.12

19.12.

Pohádková hudební soutěž

Mikulášská nadílka + MŠ kejkle

Rozsvícení vánočního stromečku

Vánoční pečení perníčků

Beseda v knihovně Vyškov 3.,4. roč

Sladké Vánoce- muzeum Bučovice 

Vánoční dílničky s rodiči 16 – 18 h

Leden

 

 

28. 1.

Zimní radovánky

Čtení dětem v MŠ

Projekt Enviromentální zahrada

 

Základní škola a Mateřská škola Dražovice, okres Vyškov,

příspěvková organizace

Dražovice 121, 683 01 Dražovice

 

Plán akcí na II. pololetí školní rok: 2019/2020

Měsíc

Kdy

Akce

Únor

5.2., 6.2.

13. 2.

14. 2.

Zdravá pětka ZŠ, MŠ

Třídní schůzky

Karneval ZŠ +MŠ

Březen

měsíc knihy

12.3.

březen

26. 3.

 

 

 

Zážitkový stan – pojízdné planetárium

Čtení v křesle

Veselé zoubky - projekt pro 1. třídu

Celoškolní kolo pěvecké soutěže „Zazpívej slavíčku“ (duben okresní kolo)

Návštěva Šikulů v ZŠ

Duben

měsíc prevence

2. 4.

13.-15.4

 

 

 

 

 

 

17. 4.

Velikonoční dílničky

Dny prevence ZŠ + MŠ

Přednáška zdravověda

Přednáška policie ČR

Přednáška hasiči

Den Země (4.,5.h)

Zápis do 1. třídy

Výročí osvobození – vystoupení žáků

Dopravní hřiště 1 lekce

Květen

 

 

 

 

14. 5.

29. 5.

Zápis do MŠ

Focení

Den matek

Den dětí – zmrzlina

Třídní schůzky

Dopravní hřiště 2 lekce

Červen

út 16.6.

 

 

 

 

 

23.6.

Vojáci – kasárna Bučovice a Vyškov

Školní výlet 

Olympijský běh – dopoledne na hřišti

Den dětí ve spolupráci s klubem m a t

Den mazlíčků

Sportovní dopoledne – soutěže

Žákovský ples ZŠ + MŠ