Akce plánované na školní rok 2021/2022

I. pololetí

Měsíc

Kdy

Akce

Září

8.9.

9.9.

24.9.

30.9.

Olympijský běh

Třídní schůzky - společné ve třídách

Den jazyků

Divadlo Kocour modroočko - 1.,2. ročník

Říjen

15.10.

18.10.

19.10.

20.10.

26.10.

Divadlo MŠ + 1.,2. ročník

Knihovna Bučovice - 3. a 4. ročník

Knihovna Bučovice - 1. a 2. ročník

Drakiáda ZŠ+MŠ

Halloween- Den kouzel

Listopad

3.11.

11.11.

24.11.

25.11.

28.11.

Divadlo Radost - Pipi dlouhá punčocha

Přednáška Policie - ZRUŠENO

Přednáškový program "Život se psem"

Třídní schůzky - individuální

Rozsvěcování stromku - obec

Prosinec

 9.12.

 

 

 

13.-17.12.

Mikulášská nadílka - kejkle

Vánoční pečení perníčků -družina

Vánoční dílny v Bučovicích na zámku 1.,2.tř.

Vánoční beseda o knize Vyš. knihovna 3.,4.tř

Vánoční přání ZŠ + MŠ

Leden

 

 

leden

 

FabLab Expirience - 3D tiskárna -exkurze 
Zimní radovánky

 

Plán akcí na II. pololetí 

Měsíc

Kdy

Akce

Únor

17.2.

18.2.

22.2.

Třídní schůzky

Třídní Karneval ZŠ

Recitační soutěž - školní kolo

Březen

měsíc knihy

 

 

 

18.3.

1.3.

21.-25.3

29.3.

Čtení v křesle - během celého března

Celoškolní kolo pěvecké soutěže „Zazpívej slavíčku“ 

Hrajeme si na školáky 

Den otevřených dveří v ZŠ

Pasování prvňáčků na čtenáře

Jarní pozdrav ZŠ+MŠ

Dravci a sovy

Duben

měsíc prevence

5.4.

7.4.

12.4.

26.4.

29.4.

12.4.

22.4.

20.4.

25.4.

26.4.

Akce - Ukliďme Česko ZŠ+MŠ

Zápis do 1. třídy

Velikonoční dílničky 

 Přednáška policie ČR-přeloženo

 Přednáška hasiči

Dopravní hřiště 1. lekce (4.ročník)

Den Země: Pečujeme o naši obec

Zubní prevence - přednáška

Plavání 1. lekce

Výročí osvobození 

Květen

 

 

 

 

25.5.

27.5.

23.-27.5.

 

11.,12.5.

12.5.

Den matek

Focení

Dopravní hřiště 2. lekce (4.ročník)

Duhový týden

Projekt pro 1. ročník - Veselé zoubky

Sběr papíru

Třídní schůzky

Červen

 1.6.

 3.6.

 

17.6.

27.6.

22.6.

28.6.

29.6.

Den dětí-škola

Výukový program Zoo Vyškov - Projektový den

Vojáci – kasárna Bučovice-dle situace

Školní výlet 

Den mazlíčků

Olympijský běh

Žákovský ples ZŠ + MŠ

Sportovní dopoledne – soutěže