Akce plánované na školní rok 2022/2023

Plán akcí na I. pololetí školní rok: 2022/2023

Měsíc

Kdy

Akce

 

Září

16.-22.9.

9.9.

20.9.

22.9.

26.9.

Pěšky do školy

Záchranný systém ve Vyškově - 5. ročník

Olympiáda 4. a 5. ročníků

Třídní schůzky + volby do Školské rady

Den jazyků

 

 

 

 

 

 

Říjen

 

 

 

7.10.

7.10.

19.10.

4., 5. 10.

31.10.

Beseda pro seniory

Knihovna Bučovice 1.,2.,3. ročník

Knihovna Bučovice 4.,5. ročník

Dopravní hřiště – 1. lekce (4. ročník)

Divadlo MŠ + 1. ročník

Drakiáda 15:30 ZŠ+MŠ

Sběr papíru

Halloween- Den kouzel

 

 

 

Listopad

 

3.11.

10.11.

24.11.

 

 

 

29.11.

Divadlo

Divadlo MŠ+ 1. ročník 

Přednáška policie

Třídní schůzky

Rozsvěcování stromku – obec

Vánoční focení

Přednáškový program „Život se psem“

Kejkle – divadlo pro ZŠ a MŠ

 

 

 

Prosinec

 5.12.

 

 

 

 

 

 

12.-16.12.

15.12.

Mikulášská nadílka + MŠ kejkle

Pohádková hudební soutěž

Vánoční pečení perníčků -družina

Vánoční dílny v Bučovicích na zámku 1.,2.,3. tř.

Vánoční beseda o knize Vyš. knihovna 4.,5.tř

Krabice od bot – charitativní akce

MŠ vánoční vystoupení pro rodiče

Stromeček pro naše babičky a dědečky ZŠ+MŠ

Vánoční dílničky s rodiči 16 – 18 hod.

 

 

 

 

Leden

 

Čtení dětem v MŠ

Žákovský ples MŠ a ZŠ

 

lší plánované akce:

 

Plán akcí na II. pololetí školní rok: 2022/2023

Měsíc

Kdy

Akce

Kdo

Únor

 

16.2.

17.2.

Zdravá pětka ZŠ + MŠ

Třídní schůzky

Karneval ZŠ +MŠ

 

Březen

měsíc knihy

 

březen

 

1., 8.,22., 29.

 

24.3.

 

27. -31.3.

Plavání

Čtení v křesle

Celoškolní kolo pěvecké soutěže „Zazpívej slavíčku“

Hrajeme si na školáky (4. lekce 15:30–16:30)

Recitační soutěž

Den otevřených dveří v ZŠ

Projekt pro 1. ročník - Veselé zoubky

Jarní pozdrav pro babičky a dědečky ZŠ+MŠ

 

Duben

měsíc prevence

4.4.

 

 

 

 

 

20.4.

21.4.

 

27.4.

Velikonoční dílničky ZŠ a MŠ

Ukliďme naši obec – MŠ, ZŠ, Klub…

Dny prevence ZŠ + MŠ:

Přednáška zdravověda

Přednáška policie ČR

Přednáška hasiči

Zápis do 1. třídy (od 14 hodin po 20 min)

Den Země: Pečujeme o naši obec

Výročí osvobození – vystoupení žáků

Den otevřených dveří v MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zno

Květen

 11.5.

10.,11.5.

 

 

Třídní schůzky

Sběr papíru

Focení – společné v ZŠ a v MŠ, jednotl. V ZŠ

Dopravní hřiště 2. lekce (4. ročník)

Výukový program zoo Vyškov

 

 

 

Červen

 1.6.

5.-9.6.

 

 

23.6.

26.6.

27.6.

28.6.

 

30.6.

Den dětí-škola

Rejvíz

Vojáci – kasárna Bučovice

Školní výlet

Olympijský běh – dopoledne na hřišti

Sportovní den odpoledne s rodiči+ rozloučení s 5. ročníkem

Odevzdání učebnic

Den mazlíčků

Sportovní dopoledne – soutěže

Škola v přírodě – Rejvíz

Předávání vysvědčení