ZŠ a MŠDražovice

Kroužky 2023/2024

Kroužky na ZŠ Dražovice – ŠR 2023/2024

Pondělí:

  • 13:00 – 14:00 - MÍČOVÉ HRY – Maják Vyškov (přihlaste se na www.majak-svcvyskov.cz) – v případě zájmu dětí ze ŠD bude zajištěn doprovod dětí do tělocvičny na kroužek a zpět do ŠD

Úterý:

  • 13:00 – 13:45 – DRAMATICKÝ KROUŽEK – p. uč. Berčáková
  • 13:45 – 14:30 – AJ HROU PRO 1. – 3. roč. – p. uč. Novotná – 600 Kč za pol.

Středa:

  • 13:00 – NÁBOŽENSTVÍ – p. farář Nechvátal

Čtvrtek:

  • 13:00 – 13:45 – POČÍTAČOVÝ KROUŽEK PRO 4. a 5. roč. – p. uč. Kousalová Alena

Pátek:

  • 14:00 – 15:00 – GYMNASTIKA – p. Hrazdil – novým zájemcům zašleme přihlášku – v případě zájmu dětí ze ŠD bude zajištěn pouze doprovod dětí do tělocvičny na kroužek, po skončení kroužku se již děti do ŠD nevrací, zodpovědnost přebírají rodiče