Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jana Kudličková

výchovný poradce, školní metodik prevence

Minimální preventivná program:

Preventivní program 2019-2020.docx (34837)

Program primární prevence 2019 - 2020.doc (62464)

Plán prevence rizikov. chování 28.8.2018.docx (42204)

Rady pro bezpečné chování na internetu pro rodiče-1133.pdf (571838)

 

 

 

KRIZOVÉ LINKY PRO ŽÁKY I RODIČE

https://bezpecne-online.saferinternet.cz/

https://www.stoponline.cz/stoponline/

https://pomoconline.saferinternet.cz/