Školní jídelna

Kapacita školní kuchyně je 100 obědů. V letošním školním roce 2019/2020 se ve školní jídelně stravuje 47 dětí z MŠ , 37 dětí ze ZŠ a 16 zaměstnanců školy. Celkem 100 strávníků.

Vaříme pestrou stravu, pravidelně zařazujeme do jídelníčku  saláty z čerstvé zeleniny i ovoce. Omezujeme jídla sladká a smažená. Naopak preferujeme nové druhy příloh, jako např. kuskus, bulgur, cizrna. 

V letošním roce se zaměříme na omezení bílé mouky a nabídneme dětem ochutnat nové skladby jídelníčků ze zdravé výživy.

Používáme mouky: cizrnovou, luštěninové(např. fazolová atd), rýžovou a hrašku.

 

Podle vyhlášky 107/2005 musí každá školní jídelna dodržovat plnění tzv. spotřebního koše. 

Co to vlastně spotřební koš je?

Je to porovnání doporučených dávek vybraných skupin potravin, které jsou dané vyhláškou, oproti skutečné spotřebě potravin na jídelně.Doporučené dávky potravin jsou stanoveny s ohledem na zdravou výživu, která je u školních dětí obzvlášť důležitá.

Druhy potravin, které jsou dány vyhláškou:

 

Druh potravin Tolerance dle vyhlášky
Maso 75 - 125%
Ryby 75 - 125%
Mléko 75 - 125%
Ml. výrobky 75 - 125%
Tuky volné max. 100%
Cukr volný max. 100%
Zelenina více než 75%
Ovoce více než 75%
Brambory 75 -  125%
Luštěniny více než 75%

 

Ve sloupci " Tolerance dle vyhlášky" je povolená procentuelní odchylka spotřeby potravin od doporučených dávek.

Jak plní spotřební koš naše školní jídelna, najdete  u vedoucí školního stravování.

 Od 1.9.2015 se v naší jídelně platí obědy bezhotovostně -

-inkasním příkazem, číslo účtu školní jídelny:115-2144820277/0100.

      Školné ve výši 300,- Kč měsíčně odesílejte trvalým příkazem vždy k 1. v měsíci na stejné číslo účtu.
 

Veškeré informace k jednotlivým platbám k doptání v kanceláři vedoucí stravování

PRACOVNÍ DOBA

PONDĚLÍ , ÚTERÝ A ČTVRTEK   8.00 - 12.30  NEBO NEBO mobil-734 579 510.