PLATBA

    Pokud vaše dítě přuhlášeno do školní družiny, je jeho povinností platit 50,- Kč/měsíc.

Platbu lze hradit měsíčně, čtvrtletně, půlročně i ročně na základě domluvy s paní učitelkou z družiny.