Šablony III – Škola pro všechny 2

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018360

 

Finanční podpora z EU je směřována k financování aktivit pro děti a žáky a vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ a ZŠ.

V MŠ jsou realizovány tyto aktivity – pozice školní asistent, projektové dny a sdílení zkušeností z různých MŠ.

K aktivitám v ZŠ patří – kluby pro žáky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, stáž pro pedagogické pracovníky, projektový den ve výuce.