Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ Dražovice

Zápis do 1. ročníku ZŠ Dražovice
pro školní rok 2021/ 2022 proběhne v období

od 6. dubna 2021 do 16. dubna 2021

bez osobní přítomnosti dětí ve škole

Na základě telefonické domluvy se lze domluvit a individuání prohlídce školy.
Kontakt: 721 599 595 nebo 517 377 214.

Žádost o přijetí lze podat jedním z těchto způsobů:

  1. Poslat do datové schránky ZŠ Dražovice (ID schránky: g94mc3y ).

  2. Poslat e-mailem na  zs.drazovice@seznam.cz s elektronickým podpisem

  3. Poslat poštou, žádost musí být doručena do 16. dubna 2021

  4. Přinést osobně od 6. dubna do 16. dubna 2021 od 8 – 13 hodin do ZŠ Dražovice

Co přinést nebo poslat k zápisu:

  1. Prostou kopii rodného listu dítěte.

  2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání, příp. žádost o odklad.

  3. Zápisní lístek

Formuláře ke stažení:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

               žádost o přijetí 2021.docx (0)

 

  • Žádost o odklad povinné školní docházky

            žádost o odklad 2021.docx (0)

 

 

  • Zápisní lístek (doc)     

            zápisní lístek 2021.docx (0)

KRITERIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021- 2022
Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Školský obvod je obec Dražovice. Na stránkách MŠMT ČR je možno najít Desatero pro rodiče předškolního věku, případně: Co by mělo dítě umět (pdf) a Školní zralost (pdf)

 

 VĚK dítěte – 6 let k 31. 8. 2021
• dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015
• děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 

VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2021
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato k povinné školní docházce, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
• dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PPP, SPC),
• dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022 – zák. zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠPZ + ODB0RNÉHO LÉKAŘE.

 

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, musíte poslat nebo přinést:

1. Žádost o odklad povinné školní docházky 

2. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo psychologa 3. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) 4. Prostou kopii rodného listu dítěte Začátek školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8 let.

Další odkazy k nahlédnutí:

Zápis - obecné informace.docx (0 )

Zápis - Co-by-melo-dite-umet.pdf (0) 

Skolni zralost.pdf (0 )

Pro bližší informace můžete volat: 721 599 595 V Dražovicích 11. 3. 2021 Mgr. Jana Adamcová, ředitelka školy