Stravování ve školní jídelně- informace o změně!

Stravování ve školní jídelně- informace o změně!
Stravování žáků v týdnu od 19.10. do 23.10. 2020
Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i žákům ZŠ v tdobě distanční výuky.

Je možné si oběd nahlásit na tel. ŠJ: 734 579 511 (den dopředu do 10 hodin)!

Žáci přijdou konzumovat jídlo v prostorách ŠJ každý den od 12:00 do 12:30 hodin.