Školné za měsíc prosinec 2020

Školné za měsíc prosinec 2020

Vážení rodiče, 

školné za měsíc prosinec 2020 bude zkráceno na 200 Kč. Částka 100 Kč vám bude vrácena spolu s vyúčtováním stravného.

Děkujeme