Co jsme už zažili

BEZPEČNÝ INTERNET – výukový program

06.05.2022 20:25
5.5. 2022 k nám do školy přijela paní Alice Musilová – Policie Vyškov s besedou o nebezpečí internetu a komunikaci na sociálních sítích. Dozvěděli jsme se spoustu informací jak chránit své soukromí, povídala nám o kyberšikaně, komu sdělovat své osobní údaje i jak se chovat při setkání s cizími...

Hasiči - přednáškový program

02.05.2022 11:22
Že je práce hasičského záchranného sboru náročná a skrývá mnoho zajmavých i nebezpečných momentů, jsme se mohli přesvědčit v pátek 29.4.. S připraveným programem k nám zvítali hasiči z Bučovic. Pro děti měli připravené několik stanovišť. Seznámili je tak třeba s vybavením hasičského auta,...

Osvobození Dražovic

27.04.2022 19:26
V úterý 26. dubna se žáci naší školy, kteří navštěvují dramatický kroužek, zúčastnili vzpomínkové akce u příležitosti 77. výročí osvobození obce Dražovice, kde vystoupili v krátkém kulturním programu s básní Voják a společnou písní Montgomery.

Dopravní výchova

27.04.2022 18:35
Žáci 4. ročníku si dopravní výuku zpestřili návštěvou Dětského dopravního hřiště Vyškov. V teoretické části, která se skládala z videí, řešení modelových situací v provozu, na křižovatkách i na přechodech, se seznámili s dopravními značkami a posledními novinkami v dopravě. Zopakovali si vybavenost...

Zubní prevence

27.04.2022 18:34
    Ve středu 20.dubna naši školu navštívil zubní lékař pan MDDr. Martin Kosec, který děti ve své velmi zajímavé přednášce seznámil, jak mají pečovat o své zuby, jak předcházet zubnímu kazu, jak si vybrat kartáček nebo zubní pastu.    Prevence u dětí je důležitá,...

Rosteme s knihou.

24.04.2022 21:15
Moto: „Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“ (Umberto Eco, Jméno růže) Úkolem bylo napsat příběh, který čtenáře nejvíc potěšil, pobavil nebo zlepšil náladu. Literární soutěž – Když je příběh radost číst aneb čtení které knížky mě nejvíc pobavilo. Jako...

Velikonoční dílničky

13.04.2022 18:42
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisejí jen volně. Na naší škole se stalo již tradicí uspořádat pro děti a jejich rodiče...

Ukliďme Česko

05.04.2022 18:02
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. My jsme si úklidový den naplánovaly na 5. dubna 2022. Každé z dětí dostalo gumové...

Hrajeme si na školáky

01.04.2022 07:26
Během čtyř setkání si předškoláci mohli vyzkoušet školu nanečisto. Hravou a zábavnou formou si procvičili dovednosti potřebné k zápisu do 1. třídy. Spolu s nimi do lavice usedl jeden z rodičů. Mohl si tak udělat představu o tom, jak ve škole jejich děti pracují. Všem se hra na školáky moc líbila....

Dravci a sovy

30.03.2022 18:46
POCHOP PŘÍRODU Dne 29.3. 2022 naši školu navštívil člen Sokolnické společnosti Teir pan Procházka s výukovým programem „Dravci a sovy.“ Kromě představení dravců lovících ve dne a dravců lovících v noci jsme měli možnost vidět je i v letu. Někteří odvážnější si je i pohladili. Obdivovali jsme orla,...

Čtení v křesle

30.03.2022 18:20
Čtení v křesle probíhalo na naší škole v rámci celostátní akce Březen - měsíc knihy, která podporuje a propaguje četbu. Každý den před vyučováním jeden čtenář četl úryvek oblíbené knihy a posluchačům se svěřil s tím, proč si danou knihu vybral. Na seznam čtenářů se zapisovali především žáci...

Matematický klokan 2022

24.03.2022 19:05
Naše škola se stejně jako loni zapojila do matematické soutěže Matematický klokan 2022. Změřit své síly a zjistit, jak na tom každý je s matematikou mohli naši žáci ve 2 kategoriích „Cvrček“ a „Klokánek“ V kategorii cvrček - se nejlépe umístili ze třídy 3. ročníku žáci: 1. Rájová Markéta 43 bodů 2....

Celostátní soutěž - Každé srdce má své jméno

23.03.2022 17:57
Celostátní výtvarná soutěž „Každé srdce má své jméno“ Žáci naší školy se připojili k Základní škole a mateřské škole Ježov, která vyhlásila tuto celostátní výtvarnou soutěž. Jedná se o pokus o zápis do Guinnessovy knihy rekordů o vytvoření nejdelšího řetězu ze srdcí. Napříč všemi ročníky se...

Den otevřených dveří

18.03.2022 20:43
V pátek 18.3.2022 proběhl na naší škole Den otevřených dveří pro rodiče, kteří měli možnost si prohlédnout prostory školy a v neposlední řadě se podívat přímo do výuky. Mohli tak získat představu o tom, jak vyučování na naší škole probíhá a jak se jejich dítě do výuky zapojuje.  Ve 2. ročníku...

Pasování prvňáčků na čtenáře

02.03.2022 20:13
TOLIK PÍSMENEK JE V ABECEDĚ ! Není to nic snadného a dá to velkou práci naučit se číst. Ale toto všechno naši prvňáčci bezvadně zvládli. V úterý 1. března nastal ,,den D“ - slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, před kterým všichni prvňáčci přečetli text ze svého Slabikáře, aby tak představili své...

Požární ochrana očima dětí 2022

23.02.2022 20:25
Požární ochrana očima dětí 2022 Soutěž, kterou vyhlašuje Ústřední výbor OHS Praha, má mnohaletou tradici. V rámci prevence a náročnosti povolání – profesionální hasič se žáci naší školy zapojili do této výtvarné a literární soutěže. V celoškolním kole ve výtvarné soutěži porotou z řad žactva i...

Recitační soutěž

22.02.2022 19:10
V úterý 22.2.2022 se konalo 5. vyučovací hodinu školní kolo recitační soutěže, kde zazněly texty známých i neznámých autorů. Své výkony předvedlo celkem 12 recitátorů 2. -4. ročníku a nebylo pro porotu vůbec jednoduché vybrat pořadí 1. - 3. místa. Výsledky školního kola: 1. místo  - ...

Karneval

21.02.2022 13:02
   Měsíc únor patří do období plesů. Bálů a karnevalů. Také naše škola si připravila pro děti maškarní ples. V pátek 18. února si žáci 1. - 4- ročníku přinesli z domova masky a od samého rána jsme naplno prožívali sváteční náladu. Po svačině se děti přesunuly do Euro tělocvičny, kde měly...

Divadlo KEJKLE

14.02.2022 20:10
V pondělí 14. února zavítalo do Dražovic za dětmi z mateřské a základní školy divadlo Kejkle, aby jim přiblížilo období masopustu, které trvá od svátků Tří králů (6. 1. 2022) do půlnoci před Popeleční středou (2. 3. 2022). Cílem masopustu bylo se najíst dosyta a do zásoby, protože pak následoval...

Projekt doučování z národního plánu obnovy

05.02.2022 19:52
   Projekt Doučování žáků z Národního plánu obnovy je určen žákům, kterým hrozí školní neúspěch, nebo u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Je i pro žáky, kteří momentálně potřebují pomoci s vysvětlením nebo procvičením probíraného učiva například z důvodu...

Projekt Trenér

31.01.2022 19:17
V listopadu a v prosinci se naše škola zapojila do projektu „Podpora činnosti sportovních trenérů na MŠ a ZŠ“. Do hodin tělesné výchovy a odpolední družiny (pondělí, pátek) docházel trenér, který se zaměřil na motivaci žáků ke sportu, zahráli si různé míčové hry a soutěže. Seznámili se...

FabLab Experience

31.01.2022 19:03
FabLab Experience je návěs, který se po zaparkování promění v dílnu plnou moderních výrobních strojů. Žákům nabízí praktické vzdělání v oblasti digitálních výrobních technologií. Dává nejen možnost dozvědět se aktuální informace o moderní výrobě a prototypování, ale také příležitost si všechny...

Vánoce přicházejí

23.12.2021 20:51
Rolničky zvoní a Vánoce jsou za dveřmi, proto jsme i my na naší škole prožívali poslední školní den v roce 2021 čas vánoční, kdy jsme si společně zazpívali u školního vánočního stromečku a paní ředitelka Mgr. Jana Adamcová popřála všem krásné Vánoce, bohatého Ježíška a příjemné prožití vánočních...

Vánoční přání

16.12.2021 18:40
V uplynulých dnech jsme s dětmi tvořili přáníčka pro všechny občany obce. Do akce se zapojila i Mateřská škola. Paní učitelky s dětmi a žáci ze školní družiny se na procházce zastavili u každého domu a na kliku zavěsili andílka s přáním krásných Vánoc.

Divadelní představení spolku KAČA a KAČA

10.12.2021 10:54
Do naší obce Dražovice přijelo divadlo Kača a Kača, aby v prostorách EURO tělocvičny předvedlo našim dětem z MŠ a ZŠ divadelní představení s Mikulášským programem a nadílkou pro děti. Všechny děti si náramně užily pohádku a Mikulášskou nadílku s kouzelným zvonečkem divadelního spolku Kača a Kača z...

KRABICE OD BOT – největší sbírka dárků pro děti v ČR

06.12.2021 22:06
Nejen Advent je obdobím, kdy bychom měli myslet na druhé a pomáhat si. Před Vánocemi se naše škola zapojila do charitativní akce Krabice od bot, kterou pořádá už 11. rokem Diakonie ČCE. Dárečky pro děti v nouzi se zabalí do krabice a odvezou na sběrné místo. Některé naše děti nachystaly a zabalily...

Mikulášská nadílka

06.12.2021 22:05
Přestože děti zažily Mikulášskou nadílku v neděli, také v pondělí přišel za nimi do školy čert s andělem a přinesl každému čokoládový kalendář. Někteří zlobivci však museli slíbit, že už budou hodní a pak společně děti zazpívaly u klavíru s paní učitelkou Mikulášskou písničku.    

Soutěž - Dunajský umělec

01.12.2021 14:32
Naše škola se právem může pyšnit úspěchem. Vedle velkých základních a středních škol z celé České republiky jsme se i my zapojili do mezinárodní soutěže Danauber Art Master 2021 – Dunajský umělec 2021 V národním kole v kategorii Artwork se porotě v Praze zalíbila zvonkohra žáka 4....

Rozsvěcování vánočního stromku na obci

01.12.2021 13:30
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu Vánoční strom v Dražovicích se rozsvítil v neděli 28. listopadu. Krásnou atmosféru blížících se Vánoc zpříjemnily svým vystoupením děti z  mateřské školy a žáci ze základní školy. Vánoční melodie, písničky, básně a tanec zakončili všichni známou koledou...

Soutěž ve sběru papíru

26.11.2021 17:02
Naše škola vyhlašuje dvakrát do roka soutěž ve sběru starého papíru. Snažíme se o to, aby každé dítě pochopilo, jak je důležitá recyklace druhotných surovin. Jsme rádi, že se do podzimního sběru zapojilo hodně dětí, za což děkujeme hlavně rodičům. Peníze za sběr byly použity na odměny za soutěže,...
1 | 2 >>