Co jsme už zažili

Pěšky do školy

22.09.2022 08:00
Ve dnech 16. – 22. 9. proběhla ve škole akce pod názvem Pěšky do školy. Akce se snažila podpořit zvýšení aktivity dětí, zlepšit naše ovzduší a zmenšit počty aut před budovou školy. Děti se s nadšením zapojily. Celých 5 dnů se snažily chodit do školy pěšky na kole nebo koloběžce na místo jízdy...

Olympiáda 5. ročníků

19.09.2022 16:02

Záchranný systém Vyškov

19.09.2022 16:02

Zahájení školního roku 2022/2023

01.09.2022 15:39
Záhájení školního roku 2022/2023 proběhlo tradičně v budově školy, kde všechny letošní rok přivítala v zastoupení paní ředitelky paní učitelka Alena Kousalová a paní starostka Miloslava Svobodová. První zahájení to bylo pro ty nejmenší. A to naše nové prvňáčky. S rodiči a prarodiči se vydali do své...

Žákovský letní ples

23.06.2022 21:54
Také letošní Žákovský letní ples byl v pohybu tance, tanečních soutěží a volbou královny a krále plesu. Nechyběly krásné společenské šaty, oblek i kravaty. Děti z MŠ se přišly do Euro tělocvičny také pobavit a vystoupily se svými tanečky, kde předvedly školákům, jak se ony umí hýbat. Bohatá tombola...

Den myslivosti

23.06.2022 21:54
Dne 28.6.2022 do naší školy zavítala p. Zourková se svými psy. Děti se mohly dozvědět něco o myslivosti. Jakou zvěř můžeme potkat v lesích, jak se chovat ke zvířatům či jak jim pomoci. Žáci měli možnost si prohlédnout a osahat různé pomůcky pro psy k aportování, které byly z králičí či srnčí kůže...

Školní výlet - zoo Lešná

16.06.2022 15:21
V pátek 17. 6. 2022 jsme se s žáky vydali na školní výlet do Zoo Lešná. Žáci si zoologickou zahradu moc užili. Nedílnou součástí každého výletu je nákup drobností a suvenýrů. Nikdo nezůstal pozadu, a tak nejen žáci, ale i malý drobní plyšový kamarádi si cestu po zoo užili s námi.  Největší...

Olympijský běh

16.06.2022 15:21
Olympijskou hodnotou, která je letošním tématem TOB, je výjimečnost. Výjimečností se rozumí snažit se nejlépe, jak jsme schopni, a to jak na hřišti, tak v pracovním životě. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, rozvíjet se a dosahovat zdravého propojení těla, vůle a mysli. Kromě...

Cvičení CO

16.06.2022 15:20
Ve čtvrtek 16. 6. 2022 proběhl na naší škole nácvik evakuace budovy základní školy v případě vzniku požáru. Všichni žáci byli úspěšně evakuováni do bezpečného prostoru školní zahrady za budovou školy. Děti z mateřské školy si také nacvičily bezpečný odchod z budovy školky.

První pomoc - Projektové dopoledne v ZŠ

10.06.2022 16:50
   Blíží se prázdniny a ze všech stran, na děti číhají různá nebezpečí. Jak se zachovat a jak zvládnout základy první pomoci, přijeli ukázat žákům 1. - 4. ročníku studenti ze Střední zdravotnické školy z Vyškova. Po krátké prezentaci, ve které byly děti seznámeny ,,v kostce“ s první...

Soutěž ve sběr papíru

10.06.2022 16:46
Již podruhé byla naší škole vyhlášena soutěž ve sběru starého papíru. Snažíme se o to, aby každé dítě pochopilo, jak je důležitá recyklace druhotných surovin. Jsme rádi, že se opět zapojilo hodně dětí, za což děkujeme hlavně rodičům. Peníze za sběr byly použity na odměny za soutěže, za výtvarné...

Škola venku

08.06.2022 19:39
Víme, že venku se dá vyučovat přírodověda a tělocvik, ale dá se také vyučovat český jazyk, dějepis, výtvarná výchova, ta je venku krásná. Proč tedy sedět v lavicích a v uzavřené třídě, když venku je to tak podnětné a tvořivé a jde učit opravdu skoro všechno. Mnohem lépe se dají propojovat předměty...

Dramatický kroužek

08.06.2022 19:13
   Mezi odpolední aktivity dětí na naší škole patří i kroužek ,,dramaťák“, ve kterém se žáci 1. - 3. ročníku učí role pohádkových postav, tanečních kroků, zpěvu a recitace.   To vše pak předvádějí na školních a veřejných akcích v obci Dražovice.  

Čtení v MŠ

07.06.2022 17:31
Čtení dětem v mateřské škole. Stalo se již tradicí, že nejstarší žáci místní základní školy chodí do mateřské školy dětem po obědě číst při jejich odpočinku. Tento rok na naší škole 5. ročník nemáme. Úkolu se odhodlaně chopili „čtvrťáci“, kteří tak plně zastoupili žáky 5. ročníku. Za dětmi chodili...

Den dětí

01.06.2022 20:20
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsme pro naše žáčky připravily dopolední program. Na zahradě čekala děti různá stanoviště, kde mohly soutěžit, vyzkoušet si svou šikovnost i trpělivost. Hlavním programem však byla zábavná stezka. Děti si prošly...

Koš plný ovoce

29.05.2022 10:29
O tom, že existuje mnoho druhů zeleniny a ovoce jsme se měli možnost přesvědčit v pátek 27. května. V rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol" přišly do školy ovocné a zeleninové koše. Všichni žáci tak měli možnost ochutnat kousek z každého druhu ovoce či zeleniny.

Plavání

29.05.2022 10:27
Od 25. dubna probíhala každé pondělí lekce plavání.  

Duhový týden

29.05.2022 10:21
Děti, oblečte se každý den do jiné barvy! To bylo motto minulého týdne. Všichni jsme si tak týden zpestřili tím, že jsme se oblékli do barev duhy - červené pondělí, zelené úterý, žlutý čtvrtek a modrý pátek. 

GUMP - pes, který mě naučil žít

26.05.2022 17:54
GUMP – pes, který naučil lidi žít. Filip Rožek Hlavní hrdinou knížky je pes. Jeho příběh začíná špatně, ale nakonec dobře končí. Pejsek zažívá spoustu různých dobrodružství. Na začátku příběhu je pes v noci odvezen zlým pánem, který mu poranil packu. Řetězy ho uvázal ke stromu nedaleko pole. Druhý...

Přírodověda - okénko do hodiny

26.05.2022 17:23
Bádáme, zkoumáme, pozorujeme. Při vycházkách do blízkého okolí v rámci hodin Přírodovědy sbíráme materiály, všímáme si změn v přírodě podle ročních období, pozorujeme hmyz, zvířata i rostliny, děláme různé pokusy. Nasbíraný materiál, drobné živočichy, hmyz či rostliny pak v hodinách zkoumáme,...

BEZPEČNÝ INTERNET – výukový program

06.05.2022 20:25
5.5. 2022 k nám do školy přijela paní Alice Musilová – Policie Vyškov s besedou o nebezpečí internetu a komunikaci na sociálních sítích. Dozvěděli jsme se spoustu informací jak chránit své soukromí, povídala nám o kyberšikaně, komu sdělovat své osobní údaje i jak se chovat při setkání s cizími...

Hasiči - přednáškový program

02.05.2022 11:22
Že je práce hasičského záchranného sboru náročná a skrývá mnoho zajmavých i nebezpečných momentů, jsme se mohli přesvědčit v pátek 29.4.. S připraveným programem k nám zvítali hasiči z Bučovic. Pro děti měli připravené několik stanovišť. Seznámili je tak třeba s vybavením hasičského auta,...

Osvobození Dražovic

27.04.2022 19:26
V úterý 26. dubna se žáci naší školy, kteří navštěvují dramatický kroužek, zúčastnili vzpomínkové akce u příležitosti 77. výročí osvobození obce Dražovice, kde vystoupili v krátkém kulturním programu s básní Voják a společnou písní Montgomery.

Dopravní výchova

27.04.2022 18:35
Žáci 4. ročníku si dopravní výuku zpestřili návštěvou Dětského dopravního hřiště Vyškov. V teoretické části, která se skládala z videí, řešení modelových situací v provozu, na křižovatkách i na přechodech, se seznámili s dopravními značkami a posledními novinkami v dopravě. Zopakovali si vybavenost...

Zubní prevence

27.04.2022 18:34
    Ve středu 20.dubna naši školu navštívil zubní lékař pan MDDr. Martin Kosec, který děti ve své velmi zajímavé přednášce seznámil, jak mají pečovat o své zuby, jak předcházet zubnímu kazu, jak si vybrat kartáček nebo zubní pastu.    Prevence u dětí je důležitá,...

Rosteme s knihou.

24.04.2022 21:15
Moto: „Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“ (Umberto Eco, Jméno růže) Úkolem bylo napsat příběh, který čtenáře nejvíc potěšil, pobavil nebo zlepšil náladu. Literární soutěž – Když je příběh radost číst aneb čtení které knížky mě nejvíc pobavilo. Jako...

Velikonoční dílničky

13.04.2022 18:42
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisejí jen volně. Na naší škole se stalo již tradicí uspořádat pro děti a jejich rodiče...

Ukliďme Česko

05.04.2022 18:02
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. My jsme si úklidový den naplánovaly na 5. dubna 2022. Každé z dětí dostalo gumové...

Hrajeme si na školáky

01.04.2022 07:26
Během čtyř setkání si předškoláci mohli vyzkoušet školu nanečisto. Hravou a zábavnou formou si procvičili dovednosti potřebné k zápisu do 1. třídy. Spolu s nimi do lavice usedl jeden z rodičů. Mohl si tak udělat představu o tom, jak ve škole jejich děti pracují. Všem se hra na školáky moc líbila....

Dravci a sovy

30.03.2022 18:46
POCHOP PŘÍRODU Dne 29.3. 2022 naši školu navštívil člen Sokolnické společnosti Teir pan Procházka s výukovým programem „Dravci a sovy.“ Kromě představení dravců lovících ve dne a dravců lovících v noci jsme měli možnost vidět je i v letu. Někteří odvážnější si je i pohladili. Obdivovali jsme orla,...
1 | 2 | 3 >>