Co jsme už zažili

Žákovský ples

29.06.2021 14:25
Plesová atmosféra a taneční kroky mazurky zahájily 29.6.2021 první ročník Žákovského letního plesu v Eurotělocvičně v Dražovicích. Žáci I. stupně se zapojili do zajímavých soutěží, a také si zvolili krále a královnu plesu, kterými se stali Kristiánek Frank a Barunka Víšková. Získat sladkou odměnu v...

—————

Den se zvířátky

29.06.2021 12:10
Každý máme nějakého živého „mazlíčka“ o kterého se staráme, který je naším společníkem, spolubydlícím či kamarádem. 28.6. jsme měli možnost si jej přinést s sebou do školy. V pondělí se to od rána hemžilo ve škole kromě žáků spoustou živých bytostí z říše živočišné. Ve třídách poskakovali králíci,...

—————

Muzeum Bučovice - výstava hraček

26.06.2021 22:40
Žáci 3. a 4. ročníku vyrazili ve čtvrtek 24.6. do blízkých Bučovic, kde navštívili muzem s výstavou hraček. Procházku po zámeckém parku a bučovickém náměstí zakončili posezením, kde si každý z nich dal něco dobrého.

—————

Vycházka do přírody

26.06.2021 22:36
V pátek vyrazila 2. třída místo výletu na turistickou procházku. Na cestě měli žáci několik zastávek, kde plnily zadané úkoly - z přírodnin vytvářeli zvířata, luštili slova podle abecedy, morseovy abecedy, poznávali se zavázanýma očima své spolužáky. Vycházku jsme zakončili jízdou na kolotoči a...

—————

Muzeum Vyškov

24.06.2021 20:30
Ve středu 23.6.2021 navštívili žáci 1. a 5. třídy Muzeum ve Vyškově, ve kterém zhlédli výstavu ,, České loutkové divadlo třikrát jinak". Žáci se seznámili s různými technologickými druhy loutek v podobě typických postav z českých pohádek, se kterými si také vyzkoušeli manipulaci a  zahráli...

—————

Zoo Vyškov - 1., 2. ročník (projektový den)

03.06.2021 19:08
  Ve čtvrtek 3.6.2021 děti z MŠ a žáci 1. a 2. ročníku ZŠ navštívili ZOO Park ve Vyškově, který nabízí vzdělávací programy s prohlídkou enviromentálního centra. Připravený výukový program Zvířátka na statku obsahoval procházku zooparkem s krmením zvířátek ( rodinky zvířat, užitek domácích...

—————

Den dětí

01.06.2021 20:39
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. My jsme si letos pro děti nachystali - Jarní stezku. Na celkem 13 stanovištích musely vyluštit názvy 26 rostlin a zapisovat si je do záznamových archů. Na konci si...

—————

Pasování na čtenáře v 1. ročníku

27.05.2021 17:18
Ve středu 26.5.2021 proběhlo v 1. třídě slavnostní pasování na čtenáře. Děvčata ze 4. a 5. třídy přednesla dětem básničky o škole a knížkách. Každý prvňáček dostal šerpu ,, UŽ JSEM ČTENÁŘ“, pamětní list a sladkou odměnu, kterou jim předala třídní učitelka společně s paní ředitelkou. Ta jim také...

—————

Zoo Vyškov - 3.,4.,5. ročník (projektový den)

27.05.2021 17:17
Návštěva ZOO ve Vyškově V rámci výukového programu „Domestikace“ jsme se dne 17. 5. 2021 vydali do Vyškova na prohlídku environmentálního centra. Prošli jsme zemědělským stavením s přilehlými budovami. Uvnitř navštívili „muzeum“ zemědělských strojů, viděli mlátičku obilí, pluhy a mnoho dalších...

—————

Veselé zoubky

21.05.2021 18:57
     Naši prvňáčci se v pátek 21.5.2021 zapojili do dm preventivního programu ,,Veselé zoubky“, který přispívá ke zlepšení povědomí o správné péči o dětský chrup.    Děti vyplňovaly pracovní list, díky kterému si upevnily zásady péče o zoubky, správný výběr zubního...

—————

Vzdělávací program pro děti v Kohoutovické oboře

13.05.2021 18:04
Druhý týden v květnu jsme využili pěkného počasí vyrazili jsme na projektový den mimo školu do Kohoutovické obory v Brně. Program celého dopoledne připravila Lipka= školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Žáci byli rozděleni do skupin po ročnících. Každá skupinka si procházela svojí...

—————

30. duben - Čarodějnice

01.05.2021 22:20
Je tady konec dubna a s ním i oblíbený zvyk „pálení čarodějnic“, který se na mnoha místech dodržuje i v současnosti. Někde je zvykem celou noc „hlídat májku“ nebo prostě jen s přáteli posedět u ohně…Původ těchto rituálů a zvyků je prastarý a noc ze 30. dubna na 1. květen byla odedávna považován za...

—————

DEN Země

25.04.2021 19:15
   Je to celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Každoročně tento den upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně. Den Země se slaví i v rámci tradiční kampaně Ukliďme svět. Výzva Českého svazu ochránců přírody na...

—————

Cesta s pohádkou

06.04.2021 20:55
Během velikonočních prázdnin jsme si pro děti připravili putování Dražovicemi – Procházka s pohádkou. Děti, na cca 4 km dlouhé trase, čekalo celkem 10 otázek s pohádkovou tématikou. U každé odpovědi bylo písmeno. Se složením písmen u správných odpovědí děti dostaly tajenku – VELIKONOCE. Dále plnily...

—————

Výtvarná soutěž

14.03.2021 19:47
PŘÍRODA KOLEM NÁS - soutěž Již tradičně se žáci naší školy zapojují do výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje Správa Národního parku Podyjí. Cílem soutěže je vzbudit v dětech zájem o přírodu, zachytit jedinečné okamžiky na svých toulkách a výletech a prohloubit vztah kpřírodě. Ve fotogalerii...

—————