Co jsme už zažili

Cesta s pohádkou

06.04.2021 20:55
Během velikonočních prázdnin jsme si pro děti připravili putování Dražovicemi – Procházka s pohádkou. Děti, na cca 4 km dlouhé trase, čekalo celkem 10 otázek s pohádkovou tématikou. U každé odpovědi bylo písmeno. Se složením písmen u správných odpovědí děti dostaly tajenku – VELIKONOCE. Dále plnily...

—————

Výtvarná soutěž

14.03.2021 19:47
PŘÍRODA KOLEM NÁS - soutěž Již tradičně se žáci naší školy zapojují do výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje Správa Národního parku Podyjí. Cílem soutěže je vzbudit v dětech zájem o přírodu, zachytit jedinečné okamžiky na svých toulkách a výletech a prohloubit vztah kpřírodě. Ve fotogalerii...

—————

Projekt do Pracovních činností

14.03.2021 19:41
Je zima. Ptáčkové, kteří u nás zůstávají pomáháme krmit ptačími dobrůtkami v krmítkách.  Naši žáci zkusili ptáčkům také přilepšit. Vyrobili si svůj ptačí zob pro ptáčky. Svůj výtvor nám poslali zpět. Ukázky ve fotogalerii ZŠ. Napsali také postup výroby tohoto ptačího zobu nebo...

—————

Projekt do Hudební výchovy

04.03.2021 18:59
Ukázka pracovního listu: Hudební výchova (2).pdf (2,8 MB)

—————

Třídní karneval

23.02.2021 16:43
Únor je zimní měsíc, ve kterém záčíná MASOPUST a ten je spojený s rejem masek. V pátek 19. února 2021 se na naší škole uskutečnil karneval žáků 1. a 2. třídy, kde děti čekala spousta zajímavých her a soutěží. Byly vyhlášeny nejoriginálnější masky a všechny děti si odnesly si odnesly nejenom hezký...

—————

První vysvědčení našich prvňáčků

29.01.2021 10:40
První vysvědčení našich prvňáčků    Vzhledem ke koronavirové situaci, se mohou prezenčně vzdělávat pouze první  a druhé třídy. Proto bylo v pátek 28.1.2021, poslední vyučovací hodinu, předáno vysvědčení. I když obavy u některých prvňáčků byly, co když se objeví dvojka, ale všichni...

—————

Sněhová nadílka

18.01.2021 15:18
Jak málo stačí k radosti... Konečně nám napadl sníh, a tak jsme se s dětmi mohly vydat bobovat a sáňkovat. Nedílnou součást, bylo i stavění sněhuláků apod...

—————

Vánoční pohádková soutěž

12.12.2020 13:41
Vánoční pohádková soutěž   Vánoční čas a jeho atmosféru si připomínáme výzdobou naší školy, rozsvíceným stromečkem ve všech třídách i na chodbě školy. Pohodu Vánoc nám přináší  krásné vánoční pohádky, na které se celý rok těší nejen děti, ale i dospělí. V současné době podle nařízení MŠMT...

—————

Mikulášská nadílka

04.12.2020 13:34
V pátek 4.12. k nám do školy přišel Mikuláš, čert a anděl. Každá třída měla připravenou básničku, kterou se naučily, a za to dostaly od andílka malou odměnu.

—————

Evropský den jazyků

18.09.2020 22:03
  I letos jsme si na naší škole připomněli svátek Evropský den jazyků formou hudební soutěže, kde děti hádaly z poslechových ukázek jazyk, ve kterém se daná píseň zpívá.      Evropský den jazyků se slaví každoročně 26.září a cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a...

—————

Olympijský běh 2020

16.09.2020 20:56
Školní olympijský běh je celorepubliková akce, která se u nás ve škole stala již tradicí. Dopolední program byl zahájen hromadným startem na Rádiu Junior. Žáci, v rámci svého ročníku, soutěžili v běhu. První tři nejrychlejší běžci byli odměněni. Všichni dostali medaili, diplom a sladkou odměnu za...

—————

Zahájení školního roku 2020/2021

01.09.2020 08:00
Nový školní rok jsme zahájili 1. září. Vzhledem k nepříznivému počasí, proběhlo slavnostní přivítání v prostorách školy. Paní ředitelka po prázdninové pauze přivítala všechny žáky. Zvláštní pozornost si pak zasloužili noví prvňáčcci. Jejich třídní paní učitelka Irena Znojová s žáky škola si pro...

—————