Žákovský ples

29.06.2021 14:25

Plesová atmosféra a taneční kroky mazurky zahájily 29.6.2021 první ročník Žákovského letního plesu v Eurotělocvičně v Dražovicích. Žáci I. stupně se zapojili do zajímavých soutěží, a také si zvolili krále a královnu plesu, kterými se stali Kristiánek Frank a Barunka Víšková. Získat sladkou odměnu v soutěžích přišly i děti z MŠ se svými učitelkami a společně si se všemi zatančily v rytmu disco. Bohatá tombola, do které ceny poskytli zaměstnanci školy a rodiče žáků, zpříjemnila dopolední předprázdninový čas. Popřát dětem krásné vysvědčení a příjemné prázdniny přišla paní starostka a závěrečné slovo a rozloučení s vydařeným dopolednem plné zábavy patřilo paní ředitelce.