Z historie Dražovické školy

04.12.2018 13:33

 Dražovská škola náleží mezi nejstarší v okolí. Ve farních záznamech se již v roce 1698 připomíná „učitel Vladyka“, kterému tehdy farář P. Jiří František Panitz pokřtil jeho dceru. Byla-li zde škola roku 1698, byla zde téměř sto let před tím, než císařovna Marie Terezie roku 1774 ustanovila všeobecný školní řád.

    Stará škola stávala pod kostelem, na místě bývalé kovárny. V roce 1815 byla postavena nová budova. Při stavbě robotovali také lidé z Podbřežic a Letonic, protože jejich děti chodily do Dražovic do školy. Po dobu výstavby se vyučovalo v domě č. 28 na Ovčírně. Budova sloužila do r. 1898. Pak byla shledána jako nevyhovující, protože byla jednotřídní, a kromě toho byla v havarijním stavu.

    Na místě dnešní školy byla proto postavena nová přízemní budova se dvěma učebnami a bytem pro správce školy a jednoho učitele. O výstavbu se zasloužil také farář P. A. C. Stojan, který daroval stavební místo. Budova sloužila do r. 1938.

    Nynější budova byla postavena v roce 1938 zásluhou tehdejšího starosty Dražovic a stavebního podnikatele Václava Klementa. Budova školy byla v r. 2008 kompletně zrekonstruována. Provedla se výměna oken, zateplení fasády a některé vnitřní stavební úpravy za finanční prostředky získané z dotace EU a JMK.

zdroj: stránky obce Dražovice