Vystoupení na besedě pro seniory

20.10.2018 08:00

Na sobotu 20. října si škola připravila vystoupení na besedu pro seniory. Paní učitelka Kousalová s žáky nacvičila pásmo pod názvem: Roční období. Žáci nejen recitovali básničky k danému období, ale své vystoupení doplnili o tanečky a zpěv písní za doprovodu hudebních nástrojů.

—————

Zpět