Vojensko-osvětová výstava v Letonicích

19.10.2018 08:00

V pátek 19.10. jsme s žáky navštívili vojensko-osvětovou výstavu v Letonicích.

    Akce se konala k příležitosti 100 letého výročí založení Československé republiky. V areálu myslivecké chaty připravili organizátoři muzeum, kde se děti mohly podívat na to, co vojáci první republiky nosili za uniformy a jakými zbraněmi bojovali. Venku si pak prohlédly vojenská auta a soutěžily v kvízech. Za jejich splnění dostávaly malé odměny. Vojenskou dodávkou nám pořadatelé udělali i projížďku po Letonicích. Pro naše žáky nevídaný zážitek.

    Neméně zajímavé pak bylo střílení z děla a jízda na koních. Všichni organizátoři, včetně pana starosty obce, byli oblečeni do vojenských kostýmů té doby.

    Akce se dětem velice líbila. I díky vydařenému počasí jsme zde strávili příjemné dopoledne.

—————

Zpět