Soutěž ve sběru papíru

26.11.2021 17:02

Naše škola vyhlašuje dvakrát do roka soutěž ve sběru starého papíru. Snažíme se o to, aby každé dítě pochopilo, jak je důležitá recyklace druhotných surovin. Jsme rádi, že se do podzimního sběru zapojilo hodně dětí, za což děkujeme hlavně rodičům. Peníze za sběr byly použity na odměny za soutěže, za výtvarné potřeby do vyučovacích hodin výtvarné výchovy a pracovních činností pro děti MŠ a žáky ZŠ.

   Za odměnu děti obdržely knihy, finanční poukázky a sladkosti.

Výsledky soutěže:

 

MŠ     1. místo   Liduška Juhová

           2. místo   Simonka Bílková

           3. místo   Linduška Novotná

 

ZŠ       1. místo    Lukáš Kachlík   3. ročník

            2. místo    Jakub Olejník   4. ročník

            3. místo    Barbora Jakešová   2. ročník

            4. místo    Anna Juhová   2. ročník

            5. místo    Viktorie Hálová   1. ročník