Školné v době uzavření MŠ

08.03.2021 11:48

V době uzavření MŠ bude platba za školné krácena, zaplacena bude poměrná část. Vše sdělíme při znovuotevření MŠ.

—————

Zpět