Škola venku

08.06.2022 19:39

Víme, že venku se dá vyučovat přírodověda a tělocvik, ale dá se také vyučovat český jazyk, dějepis, výtvarná výchova, ta je venku krásná. Proč tedy sedět v lavicích a v uzavřené třídě, když venku je to tak podnětné a tvořivé a jde učit opravdu skoro všechno. Mnohem lépe se dají propojovat předměty na prvním stupni a děti tak objeví více souvislostí.

Naše školní zahrada dává dětem velké možnosti jejího využití nejen ke sportovním činnostem, aktivnímu odpočinku, ale také zde probíhá výuka v dopoledních hodinách např. čtení, pracovních činností, hudební výchovy a prvouky.

Učení v přírodě je stále populárnější a úspěch má hlavně u školáků.

DĚTI VEN !  UČÍME SE DNES VENKU !