Soutěž ve sběr papíru

10.06.2022 16:46

Již podruhé byla naší škole vyhlášena soutěž ve sběru starého papíru. Snažíme se o to, aby každé dítě pochopilo, jak je důležitá recyklace druhotných surovin. Jsme rádi, že se opět zapojilo hodně dětí, za což děkujeme hlavně rodičům. Peníze za sběr byly použity na odměny za soutěže, za výtvarné potřeby do vyučovacích hodin výtvarné výchovy a pracovních činností pro děti MŠ a žáky ZŠ.

   Za odměnu děti obdržely knihy, finanční poukázky a sladkosti.

Výsledky soutěže:

 

ZŠ       1. místo    Jakub Olejník 4 ročník

            2. místo    Lukáš Kachlík 3. ročník

            3. místo    Ondřej Hála  2. ročník