Šablony II. projekt Škola pro všechny

20.03.2019 20:01

 

ŠABLONY II. projekt ŠKOLA PRO VŠECHNY

 
Zahájení projektu: únor 2019
Ukončení projektu: leden 2021

Projekt Škola pro všechny je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu anglického jazyka a extrakurikulárních aktivit žáků, na spolupráci s odborníky z praxe.
V naší škole konkrétně realizujeme projekty: 
  • školní asistent v MŠ – personální podpora MŠ
  • vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • CLIL ve výuce v ZŠ (podpora anglického jazyka)
  • kluby pro žáky ZŠ a ŠD
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • projektové dny mimo školu
  • zapojení odborníka z praxe do vzdělávání
Tento projekt je spolufinancován EU.