Rozsvěcování vánočního stromku na obci

01.12.2021 13:30

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční strom v Dražovicích se rozsvítil v neděli 28. listopadu.

Krásnou atmosféru blížících se Vánoc zpříjemnily svým vystoupením děti z  mateřské školy a žáci ze základní školy. Vánoční melodie, písničky, básně a tanec zakončili všichni známou koledou Pásli ovce Valaši, kterou si s dětmi zazpívali všichni přítomní akce. Pak už následovalo rozdávání připravených balíčků plných dobrot pro vystupující děti od hlavní organizátorky paní Šedé, rozsvěcení vánočního stromu a zapálení prskavek. A teď už jen zbývá vyslovit VESELÉ VÁNOCE !