První pomoc - Projektové dopoledne v ZŠ

10.06.2022 16:50

   Blíží se prázdniny a ze všech stran, na děti číhají různá nebezpečí. Jak se zachovat a jak zvládnout základy první pomoci, přijeli ukázat žákům 1. - 4. ročníku studenti ze Střední zdravotnické školy z Vyškova. Po krátké prezentaci, ve které byly děti seznámeny ,,v kostce“ s první pomocí, s důležitými tel. čísly a hlavně s novinkou, možnosti aktivace v mobilním telefonu aplikace přivolání pomoci, se žáci rozdělili do skupin, kde se již prakticky seznamovali s prováděním první pomoci. Na práci studentů dohlížela jejich odborná učitelka Šárka Trávníčková.

   Byly to dvě hodiny velmi zajímavé a hlavně poučné, které se dětem líbily.