Projekt Trenér

31.01.2022 19:17

V listopadu a v prosinci se naše škola zapojila do projektu „Podpora činnosti sportovních trenérů na MŠ a ZŠ“. Do hodin tělesné výchovy a odpolední družiny (pondělí, pátek) docházel trenér, který se zaměřil na motivaci žáků ke sportu, zahráli si různé míčové hry a soutěže. Seznámili se s pravidly florbalu a malé kopané.