Přírodověda - okénko do hodiny

26.05.2022 17:23

Bádáme, zkoumáme, pozorujeme.

Při vycházkách do blízkého okolí v rámci hodin Přírodovědy sbíráme materiály, všímáme si změn v přírodě podle ročních období, pozorujeme hmyz, zvířata i rostliny, děláme různé pokusy.

Nasbíraný materiál, drobné živočichy, hmyz či rostliny pak v hodinách zkoumáme, vyhodnocujeme, sledujeme jejich vývoj, pozorujeme pod mikroskopem. Některé tvory máme ve třídě nebo chováme volně na školní zahradě. Rádi k nám chodí mladší spolužáci i děti z MŠ.

žáci 4. ročníku