Pejsek a kočička pouštějí draka

16.11.2021 19:18

V pátek 12.11.2021 se prvňáčci a druháci přesunuli v dopoledních hodinách do prostor mateřské školy, kde zhlédli divadelní představení  ,, Jak pejsek s kočičkou pouštějí draka “. Děti byly vtaženy do příběhu, pohotově reagovaly a občas napovídaly pejskovi a kočičce hlavně při vyrábění draka.

   Všem se představení líbilo a děti herce odměnily velkým potleskem.