Pasování na čtenáře v 1. ročníku

27.05.2021 17:18

Ve středu 26.5.2021 proběhlo v 1. třídě slavnostní pasování na čtenáře. Děvčata ze 4. a 5. třídy přednesla dětem básničky o škole a knížkách. Každý prvňáček dostal šerpu ,, UŽ JSEM ČTENÁŘ“, pamětní list a sladkou odměnu, kterou jim předala třídní učitelka společně s paní ředitelkou. Ta jim také popřála hodně čtenářských úspěchů.