Mateřská škola

11.09.2020 10:13

V roce 1975 byla započata výstavba budovy dvoutřídní mateřské školy s jídelnou. Provoz školy byl zahájen v listopadu 1977. V roce 2003 došlo ke změně sloučení ZŠ a MŠ Draovice, okres Vyškov, příspěvková organizace. Mateřská škola se nachází ve středu obce, u dvoutřídní MŠ s bezbariérovým přístupem je prostorná, stromy porostlá a dostatečně vybavená zahrada.

V budově školy je školní kuchyně s jídelnou, která byla rekonstruovaná v roce 2010. Zde se stravují i žáci ZŠ.

Kapacita MŠ je 50 dětí. Děti jsou rozděleny podle věku, mladší děti - třída Sluníček, starší děti - třída Šikulů. Do MŠ se přijímají děti od 2,5 až 6 let. Mateřská škola je dobře vybavena hračkami, stavebnicemi, didaktickými hrami a různými pomůckami k harmonickému rozvoji dětí. Nabízíme standartní i nadstandartní péči o všechny děti z naší mateřské školy (angličtina, logopedie, plavecký výcvik, využití tělocvičny, výlety, divadelní představení). V MŠ máme i školní asistentku. 

Úzká spolupráce s rodiči je naší prioritou, vyžadujeme osobní kontakt a předávání informací o dětech.