Knihovna Bučovice - týden knihoven 3.,4. ročník

21.10.2021 18:49

V pondělí 18. října navštívili žáci 3. a 4. ročníku knihovnu v Bučovicích. Paní knihovnice všechny seznámila s chodem dětského oddělení knihovny. Pro děti si připravila několik zajímavých aktivit: popletené pohádky nebo hádanky. Na závěr si k vyprávění vybrala pohádku, která obsahovala 16 nejrůznějších pohádek. Děti během vyprávění počítaly, kolik pohádek v textu uslyší. Ten nejbystřejší posluchač získal malou odměnu. Žáci si poté měli možnost prohlédnout celé oddělení knihovny a zapůjčit si k prohlédnutí jakoukoli knížku.