Projekt doučování z národního plánu obnovy

05.02.2022 19:52

   Projekt Doučování žáků z Národního plánu obnovy je určen žákům, kterým hrozí školní neúspěch, nebo u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Je i pro žáky, kteří momentálně potřebují pomoci s vysvětlením nebo procvičením probíraného učiva například z důvodu příchodu po nemoci.

   Na naší základní škole probíhá doučování už od září a pokračuje i ve druhém pololetí. Po dohodě třídních učitelů s rodiči se uskutečňuje ráno před vyučováním, odpoledne po vyučování i v době školní družiny. Doučování představuje formu individuálního přístupu k žákovi a pomoci všem potřebným dětem. V době družiny se doučování mohou zúčastnit všichni žáci, kteří momentálně potřebují něco vysvětlit nebo procvičit.

   Doučování je organizováno pro skupinku 2 a více žáků, se kterými učitel individuálně procvičí to, co mu brání postupovat efektivně ve vzdělání kupředu. Předává mu látku takovým způsobem i tempem, aby ji žák pochopil a procvičil.

   Cílem projektu je pomoc a podpora žáků při dosahování úspěchů ve škole.