DEN Země

25.04.2021 19:15

   Je to celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Každoročně tento den upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně. Den Země se slaví i v rámci tradiční kampaně Ukliďme svět. Výzva Českého svazu ochránců přírody na tento rok zní : ,, Na Den Země vyžeňte děti od počítačů a ze tříd ! Ať se aspoň hodinu věnují úklidu pohozených odpadků.“

   Na naší škole jsme Den Země oslavili symbolicky oblečením v zelené barvě a ve vybraných vyučovacích hodinách žáci pracovali na projektech a PL , ve kterých se zaměřili na ochranu životního prostředí, třídění odpadů, vztahu člověka k přírodě a k vlastnímu zdraví.