Den otevřených dveří

18.03.2022 20:43

V pátek 18.3.2022 proběhl na naší škole Den otevřených dveří pro rodiče, kteří měli možnost si prohlédnout prostory školy a v neposlední řadě se podívat přímo do výuky. Mohli tak získat představu o tom, jak vyučování na naší škole probíhá a jak se jejich dítě do výuky zapojuje. 

Ve 2. ročníku se zapojil do výuky tělesné výchovy i dědeček od Aničky Juhové, který pro děti připravil zajímavou hodinu k posílení zdatnosti a vytrvalosti. Všichni byli nadšení a společně se těšíme na příští rok.