Den dětí

01.06.2021 20:39

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. My jsme si letos pro děti nachystali - Jarní stezku. Na celkem 13 stanovištích musely vyluštit názvy 26 rostlin a zapisovat si je do záznamových archů. Na konci si každá třída na školní zahradě našla svůj návod k tomu, kde najdou schovaný poklad. Všechny děti se s nadšením zapojily. Poklad byl pro ně odměnou. V neposlední řadě byly na zahradě pro děti připraveny nejrůznější soutěže, které si mohly vyzkoušet před začátkem stezky nebo až po jejím skončení.