Cesta s pohádkou

06.04.2021 20:55

Během velikonočních prázdnin jsme si pro děti připravili putování Dražovicemi – Procházka s pohádkou. Děti, na cca 4 km dlouhé trase, čekalo celkem 10 otázek s pohádkovou tématikou. U každé odpovědi bylo písmeno. Se složením písmen u správných odpovědí děti dostaly tajenku – VELIKONOCE. Dále plnily další doplňkové a dobrovolné úkoly (běh, skákání, hádanky,..). Věříme, že si děti stezku užily :-)