Loučení s předškoláky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školní ples

1 | 2 | 3 >>

Olympijský běh

1 | 2 | 3 >>

Den otevřených dveří Rostěnice

Fotky Hody Sluníčka

Zvířátka z celého světa - Sluníčka

Videa - Žákovský ples

 
 

Výlet do Pozořic

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Děti slaví svátek ve třídě Sluníček

Duhový týden - Sluníčka

1 | 2 | 3 >>

Duhový týden - Šikulové

1 | 2 | 3 >>

Den dětí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sluníčka - aktivity na téma Místo, kde žijeme

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projektový den - Od dřeva k loutce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Šikulové - aktivity na téma Naše tělo

1 | 2 | 3 >>

Besídka - Den matek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Týden maminek ve třídách sluníček a šikulů

1 | 2 | 3 >>

Divadélko - Cukrárna u čarodějnice

1 | 2 | 3 >>

IZS - hasiči a zdravověda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mláďátka na dvorku - Sluníčka

1 | 2 | 3 | 4 >>