Informace pro strávníky

ČÍSLO ÚČTU: 115-2144820277/0100

věková kategorie MŠ celodenní stravování
3 - 6let 34,-Kč
7let 37,-Kč

 

 

věková kategorie ZŠ cena oběda
7 - 10let 23,-Kč
11 - 14let 25,-Kč

 

Výše stravného pro děti 3 -6leté: přesnídávka 7,-Kč, oběd 20,-Kč, svačina 7,-Kč, tj. 34,-Kč.                                                                                   

Děti s polodenním stravováním: tj. bez odpolední svačinky: přesnídávka: 7,-Kč, oběd 20,-Kč tj. 27,-Kč.                                                      

Dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005Sb., novelizované vyhláškou 107/2008Sb., o školním stravování.

8.3.2005 §4 + §5, je zohledněn věk strávníků. Dítě, které dosáhne ve školním roce 7 let věku ( včetně prázdninových měsíců), je zařazeno do věkové skupiny 7 - 10let.

Z toho důvodu dostává po celý školní rok normou určenou porci stravy a i finanční normativ stravy je vyšší. 

Výše stravného pro 7leté děti: přesnídávka 7,-Kč, oběd 23,-Kč, svačina 7,-Kč.

Nově je od 1.10.2019 zařazená ranní přesnídávka pro ZŠ . CENA JE 10,-kČ.

 

 

Děti omlouváme ze stravy vždy ráno do 7.00 hodin.

Kontakty: 734 579 510

Dítě má nárok na oběd pouze první den své nemoci. (Zákon 561/20058sbírky.) Následující dny již nemá nárok na oběd.

Prosím, omlouvejte a přihlašujte děti včas z obědů.

V době od 12.00 - 12.30hod. je MŠ uzamčena!

Obědy do jídlonosičů vydáváme v době od 12.30. - 13.00 hodin.

OBĚDY SE PLATÍ VŽDY PRVNÍ TÝDEN V MĚSÍCI BEZHOTOVOSTNĚ - INKASEM.