Informace pro strávníky

ČÍSLO ÚČTU: 115-2144820277/0100 (jednotné pro ZŠ i MŠ)

Platba trvalým příkazem k 10. dni v měsíci tzn. první platba do 10.9.2021.

S platností od 2.9.2021 se zvyšují finanční limity na nákup potravin u jednotlivých věkových skupin strávníků takto:

věková kategorie MŠ celodenní stravování
3 - 6let 38,-Kč
7let 42,-Kč

 

věková kategorie ZŠ cena oběda
7 - 10let 26,-Kč
11 - 14let 28,-Kč

Výše stravného pro děti 3 -6leté: přesnídávka 10,-Kč, oběd 19,-Kč, svačina 9,-Kč, tj. 38 ,-Kč.                                                                                 

Výše stravného pro 7leté děti: přesnídávka 11,-Kč,oběd 22,-Kč,svačina 9,-Kč tj. 42,-Kč

 

Nově je od 06.09.2021 zařazená ranní přesnídávka a  odpolední svačinka pro ZŠ. Cena je 10,-Kč za přesnídávku a 10,-Kč za odpolední svačinku. 

                                           

Dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005Sb., novelizované vyhláškou 107/2008Sb., o školním stravování.

8.3.2005 §4 + §5, je zohledněn věk strávníků. Dítě, které dosáhne ve školním roce 7 let věku ( včetně prázdninových měsíců), je zařazeno do věkové skupiny 7 - 10let. 

 

Děti omlouváme ze stravy v pondělí ráno do 7.00 hodin, v ostatní dny do 12 hodin. Dítě bude odhlášeno až den následující-tzn.první den nemoci si rodič oběd vyzvedne ve školní jídelně.

Kontakty: 734 579 510 - odhlašování pouze dětí z MŠ

     Kuchyň: 734 579 511
 

Dítě má nárok na oběd pouze první den své nemoci. (Zákon 561/20058sbírky.) Následující dny již nemá nárok na oběd.

Prosím, omlouvejte a přihlašujte děti včas z obědů.

Obědy do jídlonosičů vydáváme v době od 12.00. - 12.30 hodin.

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO PROVÁDÍME 2x ROČNĚ:  V LEDNU A V ČERVENCI.