Šablony II – Škola pro všechny

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010752

 

Finanční podpora z EU je určena k financování aktivit pro děti a žáky v MŠ, ZŠ a ŠD a k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.

V MŠ je finančně podpořena – pozice školní asistent, vzdělávání pedagogických pracovníků, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání dětí, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, projektové dny mimo školu pro děti.

V ZŠ jsou realizovány tyto aktivity – další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, metoda CLIL ve výuce – podpora výuky anglického jazyka, zájmové kluby pro žáky školy, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektové dny mimo školu pro naše žáky.

Ve ŠD probíhají tyto aktivity – zájmové kluby pro žáky, sdílení zkušeností pedagogů z jiných ŠD.

 


Šablony 2 - projekt