Šablony II – Škola pro všechny

Finanční podpora z EU je směřována k financování různých aktivit a vzdělávání v MŠ, ZŠ a ŠD.

K těmto aktivitám patří v MŠ:  

– pozice školní asistent, 

- vzdělávání pedagogických pracovníků,

- zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, 

- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, 

- projektové dny mimo školu.

V ZŠ jsou realizovány tyto aktivity:

– další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

- sdílení zkušeností z různých škol, metoda CLIL ve výuce, 

- kluby pro žáky školy, 

- doučování žáků, 

- projektové dny mimo školu.

Ve ŠD probíhají tyto aktivity – kluby pro žáky, sdílení zkušeností pedagogů z jiných škol.

 

Šablony III – Škola pro všechny 2

Finanční podpora z EU je směřována k financování aktivit a vzdělávání v MŠ a ZŠ.

V MŠ jsou realizovány tyto aktivity – pozice školní asistent, projektové dny a sdílení zkušeností z různých škol.

K aktivitám v ZŠ patří – kluby pro žáky, zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky, projektový den ve výuce, doučování žáků.

 


Šablony 2 - projekt