Strategie řízení a plánování ve škoách a v územích (SRP - Národní pedagogický institut České republiky)
Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)
Rozvojový program Finanční zajištění překrývání příme pedagogické činnosti učitelů MŠ
Šablony II
Sponzoři naší školy
Dotace EU DUMY