3. ročník - 26.10.- 1.11.

ČJ
Učebnice str. 21 / žlutý rámeček / opakujeme Podstatná jména - několikrát přečíst
vyhledat podstatná jména  v diktátu cv. 4,
slova přepsat do sešitu ČJ-2 / jen podstatná jména/
PS str. 12 cv. 5 vyluštit tajenku.   Denně si čti !
Písanka 1. díl str. 13 y Y, řazení slov podle abecedystr. 14 skrývačky + rébusy
Matematika
PS str. 29, 30, 31 - procvičujeme násobení, dělení, /násobení, dělení číslem 7/
sčítání a odčítání  pod sebou  PL č.2  /posílám - viz příloha/
Matematické minutovky str. 8 cv. 16,  Násobení s rozkladem na desítky a jednotky
                                                     str. 9 cv. 17, 18  Násobení a dělení č. 7                    
Prvouka  Projekt  Barvy podzimu
Při procházce nasbírej 5 - 10 pěkně vybarvených listů /ze stromů nebo keřů/.
Listy dej do knížky, vylisuj. Suché, vylisované listy nalep na výkres nebo karton
/co máš doma/. Pak přineseš do školy.