2. ročník - 26.10.-1.11.

Čítanka s. 30, 31 - 2x přečíst

Procvičovat počítání do 20 s přechodem přes desítku ústně i písemně.

Písanka - s. 18