1. ročník - 26.10.-1.11.

ČJ - opakování slabik s písmeny  M, L, S, P
M   -  sčítání a odčítání  do  3