PRO 1. ROČNÍK

Vážení rodiče

vzhledem k aktuální situaci a uzavření škol si Vás dovolujeme požádat o možnost zveřejnění informace týkající se podpory výuky na dálku. 

 

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku

<https://www.nns.cz/blog/nezarazene/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/> přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným. 

 

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka<https://www.youtube.com/channel/UCu3JEcOEWv-eybsibgw2fwQ>. Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání. 

 

V pondělí 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznamují s písmenem B<https://www.nns.cz/blog/nezarazene/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/>, v úterý 17. 3. výuka pokračuje úvodem do kapitoly Jaro.

 

Připomínáme, že: 

1. Bezplatně poskytujeme více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz<https://www.matyskova-matematika.cz>. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice - probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem. 

 

1. Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí také bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují - kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí - více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu, jako jsou videa, zajímavosti atd. Více informací zde<https://www.nns.cz/blog/1-stupen/poskytnuti-miuc-zakum-zdarma-se-vztahuje-i-na-program-media-creator/>. 

 

Přejeme hlavně hodně zdraví. 

za nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Bc. Denisa Řeháčková 

asistentka jednatele 

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Bratislavská 23d 

602 00 Brno 

IČO: 25501356 

DIČ: CZ25501356 

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 27537. 

tel.: 545 222 286, 777 577 739 

e-mail: nns@nns.cz