ALERGENY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

 

VÁŽENÍ RODIČE!

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA JE POVINNA OZNAČIT VYROBENÝ POKRM
ALERGENNÍ SLOŽKOU, ALE NEBUDE BRÁT ZŘETEL NA JEDNOTLIVÉ PŘECITLIVĚLOSTI
STRÁVNÍKŮ.
NENÍ MOŽNÉ SE VĚNOVAT PŘI VÝROBĚ JÍDEL STRÁVNÍKŮM S POTRAVINOVOU
ALERGIÍ JEDNOTLIVĚ, TAKŽE PŘÍPADNÝM ŽÁDOSTEM NEBUDE VYHOVĚNO.

JÍDELNA MÁ POUZE FUNKCI INFORMAČNÍ TAK, JAKO KAŽDÝ
VÝROBCE POTRAVIN A POKRMŮ.

 

OZNAČENÍ PŘÍTOMNOSTI ALERGENU BUDE NA JÍDELNÍM LÍSTKU
OZNAČENO ČÍSLEM, OZNAČUJÍCÍ ALERGEN.

SEZNAM LEGISLATIVNĚ STANOVENÝCH ALERGENŮ S OZNAČENÍM
ČÍSLA, BUDE VYVĚŠEN VEDLE JÍDELNÍHO LÍSTKU.

Alergeny